bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.11.2023, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: rozstrzygniecie konkursu

Stoisko wystawiennicze wraz z wyposażeniem

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA

Zakup stoiska wystawienniczego wraz z wyposażeniem planowany jest w ramach finansowania w programie „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA projektu "Rozwój Kostromy wraz z rozbudową informacji turystycznej"

Nazwa i opis przyszłego przedmiotu zamówienia:

1. Namioty ekspresowe (szybko rozkładalne) - planowana ilość 3-5 sztuk 
Rozmiar po Rozłożeniu 3x3 metry
Kolor poszycia ciemna zieleń
Waga stelaża nie więcej niż 40 kg, nie mniej niż 35 kg
Nogi metalowe (stalowe)
Konstrukcja stelaża łączona na śruby (nie mogą być nity)
Przekrój nogi okrągły o średnicy pomiędzy 35 a 40 km
Grubość ścianek nóg pomiędzy 1,5 mm a 2,5 mm
Każdy z zestawów musi się składać minimum z
- konstrukcja namiotu
- torba transportowa do konstrukcji
- poszycia dachu
- 3 ścian bocznych
- torba transportowa do poszycia i ścian

2. Stoły walizkowe / cateringowe - planowana ilosć 8-12 sztuk

Kolor blatu biały lub czarny
Długość po rozłożeniu pomiędzy 170 a 200 cm
Składany w formie walizki (na pół) z rączką transportowa
Powierzchnia stołów płaska, nie dopuszczalne są powierzchnie typu ecoratan
Nogi i konstrukcja rozstawcza wykonane z metalu

3. Ławki walizkowe / cateringowe - planowana ilość 4-8 sztuk
Kolor blatu biały lub czarny
Długość po rozłożeniu pomiędzy 150 a 200 cm
Składany w formie walizki (na pół) z rączką transportowa
Powierzchnia ławek płaska, nie dopuszczalne są powierzchnie typu ecoratan
Nogi i konstrukcja rozstawcza wykonane z metalu

4.Najazdy kablowe - planowany zakup 10-40 sztuk 
Najazdy kablowe z możliwością ukrycia w nich przewodów.
Długość pomiędzy 90-110 cm
Możliwość łączenia w linie o nieograniczonej długości
W środku minimum 2 kanały przewodowe o minimalnym przekroju 2,5 x 2,5 cm
Waga pojedynczej sztuki pomiędzy 5 a 8 kg
Minimalny nacisk przy np. przejeździe pojazdu to 4500 kg
kolorystyka czarno - żółta. Element czarny duży tzw"podłoga", element żółty otwierany zawias pod którym mieszczą się kable.

5. Przedłużacz siłowy - planowana ilość 1-2 sztuki
przedłużacz 16A lub 32A
minimum 20 metrów
kolor kabla - czarny
Przedłużacz na bębnie (zwijany)
zakończenie gniazdami: minimum 2 x 230 oraz 1 x 16A lub 32A
przekrój kabla minimum 5x2,5mm
ochrona przed wodą minimum IP 44 

6. Przedłużacz 230V - planowana ilość 1-2 sztuki
- przedłużacz 230v
- długość minimum 50 metrów dopuszczalny jest podział na odcinki minimum 20 metrowe
- bębnowy
- minimum wodoodporność IP 44
- kolor przewodu czarny
- zakończony minimum 4 gniazdami 230V
- przekrój przewodu minimum 3 x 1,5mm

7. Wózek transportowy - planowana ilość 1-2 sztuki
Typu młynarka lub platforma
Konieczne wymaganie zabezpieczenia rurowe do transportu gabarytów
Wózek będziemy w przeznaczony do transportu stołów cateringowych (walizkowych)
Koła duże, najlepiej pompowane, do transportu na nierównych powierzchniach.
Udzwig minimum 75 kg

8. Oświetlenie na statywie - planowany ilość 2-4 sztuki
Naświetlacze na statywie
kolor statywu czarny, dopuszcza się elementy ostrzegawcze w innym kolorze np. nóżki boczne.
Wyposażony w górną belkę poprzeczną z zamontowanymi 2 lampami LED o mocy minimum 30 wat
regulowana wysokość
Kabel przyłączeniowy 230V
minimalna klasa IP 65

9. Oświetlenie LED - planowana ilość 2-6 sztuk
Naświetlacz LED o mocy minimum 50 Wat
z kablem przyłączeniowymi na 230 v
Wodoodporność klasy minimum IP66
Możliwość montażu tymczasowego
Lampy będą używane jako przenośne źródło światła w namiotach, wielokrotny montaż i demontaż - zalecane wyposażenie w akcesoria montażowe

Gwarancja na wszystkie urządzenia minimum 24 miesiące.

Wszystkie sprzęty muszą być dostarczone z niezbędnymi kablami podłączeniowymi i łączącymi. 

Cena zamówienia musi uwzględniać dostawę do miejsca wskazanego przez zamawiającego (na terenie Miasta Suwałki).

Cena musi być określona dla jednej sztuki. Planowana ilość sztuk / kompletów do zakupu podana jest przy każdym z produktów. 

Dopuszcza się zożenie ofert wariantowych, tj. na część pozycji z zapytania. 

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:
• posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
• posiadające wiedzę i doświadczenie związane z przedmiotem zapytania ofertowego,
• dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania świadczenia,
• znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Termin realizacji
Zostanie ustalony z Zamawiającym w momencie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego – zgodnie z haromonogramem opisanym w szczegółowym opisie przedmiotowego zamówienia i po terminie uzyskania finansowania.

Forma złożenia oferty:
Ofertę w formie mailowej należy złożyć w terminie do dnia 10-11-2023 r. na adres e-mail: biuro@kostroma.pl


Tryb postępowania
Zapytanie ofertowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Kryteria oceny ofert:
Cena – do 10 pkt
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru [(cena najniższa : cena badanej oferty) x 10]
Gwarancja 5 lat wsparcia technicznego i aktualizacji – TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt.

Status przedsiębiorstwa społecznego – 2 pkt
w przypadku statusu PS podmiot otrzymuje 2 punkty (wymagana decyzja właściwego wojewody o wpisie do rejestru)

Podmiot, z którym Zamawiający współpracował w przyszłości – TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt.


Cena ofertowa musi być podana w formie ryczałtu. Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy: nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej wraz z należnym podatkiem VAT 
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku.
Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Do oferty można dołączyć również specyfikację techniczną lub szczegóły oferty, jeśli oferent uważa to za istotne. W przypadku podmiotów ekonomii społecznej załączyć należy także kopię decyzji właściwego miejscowo wojewody o wpisie do rejestru.

Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 05.11.2023
Dokument oglądany razy: 260