bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktywny wolontariat w kulturze

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA otrzymała wsparcie z UM Suwałki w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku. 

Rodzaj zadania priorytowego: Wspieranie inicjatyw związanych z upowszechnainiem uczestnictwa w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej dzieci i mlodzieży, a także seniorów i osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania: "Aktywny wolontariat w kulturze" 

Wysokość dofinansowania 2.500 zł 

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Miasta Suwałki.
logo Pogodne SuwałkiOpublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 08.03.2015
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 24.01.2015
Dokument oglądany razy: 2 690