bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kultywowanie tradycji i kultury poprzez nowoczesną dziedzinę sztuki jaką jest street art.

 W ramach otwartego konkursu ofert Zarządu Województwa Podlaskiego na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w poddziałaniu "Dziedzictwo kulturowe i kultura współczesna", oferta "Kultywowanie tradycji i kultury poprzez nowoczesną dziedzinę sztuki jaką jest street art." Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA uzyskała wsparcie z Zarządu Województwa Podlaskiego w kwocie 6.000 zł. 

logo województwo podlaskieOpublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 08.03.2015
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 19.01.2015
Dokument oglądany razy: 2 646