bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

CWOP - Centrum Trójki

 W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w latach 2016-2018, Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA wraz z Fundacją PROMETEUSZ otrzymało dofinansowanie, w wysokości:

rok 2016 - 100 000,00 zł

rok 2017 - 100 000,00 zł

rok 2018 - 100 000,00 zł 

Umowa realizacji zadania: POP.526.47.2015 z dnia 29 grudnia 2015 

Umowa użyczenia lokalu z dnia 30 grudnia 2015

Umowa użyczenia wyposażęnia: POP.526.48.2015Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 08.01.2016
Podpisał: Grzegorz Świerzbin
Dokument z dnia: 28.12.2015
Dokument oglądany razy: 1 641