bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Suwalszczyzna na pocztówkach

W ramach konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 5000 zł na realizację zadania Suwalszczyzna na pocztówkach.Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 02.05.2017
Podpisał: Grzegorz Świerzbin
Dokument z dnia: 02.05.2017
Dokument oglądany razy: 768